Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věková skladba populace v roce 1880 podle pětiletých věkových skupin (udáno v )

Věková

kategorie

Muži Ženy Celkem

a.p.

a.p.

a.p.

O - 4 roky

177 63,4 183 65,6 360 128,9
5 - 9 let 159 56,9 148 53,0 307 110,0
10 - 14 let 128 45,8 158 56,6 286 102,3
15 - 19 let 129 46,2 116 41,5 245 87,7
20 - 24 let 84 30,1 96 34,4 180 64,4
25 - 29 let 96 34,4 82 29,4 178 63,7
30 - 34 let 84 30,1 93 33,3 177 63,4
35 - 39 let 79 28,3 107 38,3 186 66,6
40 - 44 let 63 22,6 127 45,5 190 68,0
45 - 49 let 79 28,3 130 46,5 209 74,8
50 - 54 let 56 20,1 95 34,0 151 54,1
55 - 59 let 67 24,0 50 17,9 117 41,9
60 - 64 let 50 17,9 36 12,9 86 30,8
65 - 69 let 34 12,2 22 7,9 56 20,1
70 - 74 let 19 6,8 18 6,4 37 13,2
75 - 79 let 9 3,2 6 2,1 15 5,4
80 a více let 8 2,9 5 1,8 13 4,7
neuvedeno x   x   x  
Σ 1 321 473,0 1 472 527,0 2 793 1 000,0
Zdroje:  ČR-MZA - Brno; SOkA UH, OÚ UH, inv. č. 1029
Ondřej Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole, tab. č. 12

 

Věková skladba populace v roce 1921 podle pětiletých věkových skupin (udáno v )

Věková

kategorie

Muži Ženy Celkem

a.p.

a.p.

a.p.

O - 4 roky

150 32,2 167 35,8 317 68,0
5 - 9 let 211 45,2 199 42,7 410 87,9
10 - 14 let 241 51,7 271 58,1 512 109,8
15 - 19 let 278 59,6 297 63,7 575 123,3
20 - 24 let 276 59,2 372 79,8 648 139,0
25 - 29 let 202 43,3 225 48,3 427 91,6
30 - 34 let 185 39,7 149 32,0 334 71,6
35 - 39 let 146 31,3 155 33,2 301 64,6
40 - 44 let 122 26,2 120 25,7 242 51,9
45 - 49 let 118 25,3 94 20,2 212 45,5
50 - 54 let 79 16,9 93 19,9 172 36,9
55 - 59 let 74 15,9 82 17,6 156 33,5
60 - 64 let 60 12,9 74 15,9 134 28,7
65 - 69 let 45 9,7 55 11,8 100 21,4
70 - 74 let 27 5,8 41 8,8 68 14,6
75 - 79 let 16 3,4 18 3,9 34 7,3
80 a více let 2 0,4 10 2,1 12 2,6
neuvedeno 6 1,3 3 0,6 9 1,9
Σ 2 238 479,9 2 425 520,1 4 663 1 000,0
Zdroje:  sčítací operáty 1921
Ondřej Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole, tab. č. 13

 

Věková skladba populace v roce 1930 podle pětiletých věkových skupin (udáno v )

Věková

kategorie

Muži Ženy Celkem

a.p.

a.p.

a.p.

O - 4 roky

225 43,5 207 40,0 432 83,6
5 - 9 let 163 31,5 117 22,6 280 54,2
10 - 14 let 73 14,1 74 14,3 147 28,4
15 - 19 let 496 96,0 860 166,4 1 356 262,3
20 - 24 let 536 103,7 543 105,0 1 079 208,7
25 - 29 let 504 97,5 252 48,8 756 146,3
30 - 34 let 255 49,3 170 32,9 425 82,2
35 - 39 let 125 24,2 77 14,9 202 39,1
40 - 44 let 63 12,2 37 7,2 100 19,3
45 - 49 let 58 11,2 51 9,9 109 21,1
50 - 54 let 37 7,2 38 7,4 75 14,5
55 - 59 let 26 5,0 29 5,6 55 10,6
60 - 64 let 21 4,1 30 5,8 51 9,9
65 - 69 let 21 4,1 15 2,9 36 7,0
70 - 74 let 9 1,7 21 4,1 30 5,8
75 - 79 let 6 1,2 10 1,9 16 3,1
80 a více let 2 0,4 9 1,7 11 2,1
neuvedeno 3 0,6 6 1,2 9 1,7
Σ 2 623 507,4 2 546 492,6 5 169 1 000,0
Zdroje:  sčítací operáty 1930
Ondřej Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole, tab. č. 14

 

Věková skladba populace v roce 1938 podle pětiletých věkových skupin (udáno v )

Věková

kategorie

Muži Ženy Celkem

a.p.

a.p.

a.p.

O - 4 roky

1 366 37,7 1 266 34,9 2 632 72,6
5 - 9 let 1 270 35,0 1 185 32,7 2 455 67,7
10 - 14 let 999 27,6 985 27,2 1 984 54,7
15 - 19 let 4 025 111,1 4 718 130,2 8 743 241,2
20 - 24 let 1 682 46,4 2 192 60,5 3 874 106,9
25 - 29 let 3 207 88,5 2 641 72,9 5 848 161,4
30 - 34 let 2 577 71,1 1 650 45,5 4 227 116,6
35 - 39 let 1 549 42,7 968 26,7 2 517 69,4
40 - 44 let 753 20,8 658 18,2 1 411 38,9
45 - 49 let 418 11,5 341 9,4 759 20,9
50 - 54 let 244 6,7 282 7,8 526 14,5
55 - 59 let 175 4,8 236 6,5 411 11,3
60 - 64 let 141 3,9 199 5,5 340 9,4
65 - 69 let 90 2,5 142 3,9 232 6,4
70 - 74 let 60 1,7 87 2,4 147 4,1
75 - 79 let 36 1,0 40 1,1 76 2,1
80 a více let 24 0,7 37 1,0 61 1,7
neuvedeno x   x   x  
Σ 18 616 513,6 17 627 486,4 36 243 1 000,0
Zdroje:  ČR-MZA - Brno; SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 10329
Ondřej Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole, tab. č. 15